محور مقاله شماره مقاله فایل PDF نام نام خانوادگی عنوان
Power 7 ICEE2015-Power-007.pdf جعفر آقاجانلو تعیین میزان رطوبت عایق ترانسفورماتور با استفاده از تحلیل پاسخ دی‌الکتریک در حوزه فرکانس بر پایه الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات
مهدی بیگدلی
بنیامین علامتی
Power 10 ICEE2015-Power-010.pdf تکتم شریفیان عطار تعريف شاخص ریسک بهره برداری به منظور اولويت بندی طرح های توسعه شبکه فوق توزيع
رضا زابلی
محمد حسین جاویدی
Power 13 ICEE2015-Power-013.pdf سجاد احمدنیا ارزیابی احتمالی قابلیت تبادل توان در حضور نیروگاه بادی با استفاده از روش‌های مونت‌کارلو و LHS
مریم رمضانی
Power 14 ICEE2015-Power-014.pdf سجاد احمدنیا تعیین قابلیت تبادل توان بهینه در حضور نیروگاه بادی با در نظر گرفتن خسارت خاموشی مشترکین
مریم رمضانی
Power 17 ICEE2015-Power-017.pdf سید محمد حسن حسینی کاربرد رگرسیون خطی و تبدیل ویولت گسسته در مکان یابی تخلیۀ جزئی در سیم پیچ ترانسفورماتور
پیمان رضایی براوتی
Power 22 ICEE2015-Power-022.pdf محمدرضا حیاتی بهینه‌سازی توان خالص پیل سوختی با غشاء تبادل پروتون با استفاده از روش جدول‌بندی بهره
علیرضا خیاطیان
مریم دهقانی
Power 24 ICEE2015-Power-024.pdf علیرضا فلاحی جبران اشباع ترانسفورماتورهای جریان با روش محاسبه پارامترهای هسته
نبی اله رمضانی
ایرج احمدی
Power 36 ICEE2015-Power-036.pdf فائزه امانی‌فرد طراحی و مدل‌سازی سیستم زمین دکل‌های خطوط انتقال در حالت گذرای ناشی از صاعقه به منظور بررسی امکان جرقه بازگشتی
نبی اله رمضانی
علیرضا فلاحی
Power 37 ICEE2015-Power-037.pdf امین گودرزی شناسایی خطای قطع تحریک در ژنراتورهای القایی دوسو تغذیه با استفاده از شار استاتور
حمید یعقوبی
Power 40 ICEE2015-Power-040.pdf رضا غنائی ارائه یک مدل دقیق محاسبه چگالی شار موتور سنکرون خطی آهنربای دائم با استفاده از روش مدار معادل غیر خطی مغناطیسی
آرش کیومرثی
احمد دارابی
محمد عطایی
Power 53 ICEE2015-Power-053.pdf مهرداد آقامحمدی تعیین پتانسیل اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف در بخش خانگی با در‌نظر گرفتن قیمت برق و هزینه اجرا، با تکیه بر مدل بار احتمالی مبتنی بر تجهیز
محمد ابراهیم حاجی آبادی
Power 57 ICEE2015-Power-057.pdf مجید حیدری‌فر یک روش ابتکاری برای انتخاب پست‌های مناسب جهت تغییر توپولوژی شبکه
مصطفی هاشمی طاهری
حسن قاسمی
Power 58 ICEE2015-Power-058.pdf مصطفی پیرنهاد مدلسازی بار پاسخگو در بهره برداری از هاب انرژی
مهدی صمدی
Power 68 ICEE2015-Power-068.pdf محمد خادمی برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال با درنظرگرفتن کلیدزنی خطوط در بازارهای برق
رامین کاویانی
مسعود رشیدی نژاد
Power 72 ICEE2015-Power-072.pdf محمد قیسوندی جایابی بهینه منابع تولید پراکنده (DG) جهت کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ با در نظر گرفتن وقوع حالت جزیره ای توسط الگوریتم رقابت استعماری
غلامحسین شیسی
Power 73 ICEE2015-Power-073.pdf علی انشایی تخصیص تلفات اکتیو شبکه انتقال به کمک ماتریس مجاورت توان
مهدی معلم
Power 75 ICEE2015-Power-075.pdf رضا چوپان ارائه یک ساختار جدید مبتنی بر اینورتر چندسطحی و مبدل منبع امپدانسی
داریوش نظرپور
Power 80 ICEE2015-Power-080.pdf امین قنبری تنظیم وفقی مصرف کاربر در شبکه هوشمند
علی زنگنه
ساناز رضوانی کنارسری
Power 81 ICEE2015-Power-081.pdf حامد بدرسیمایی هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در ساختار مختلف شبکه به کمک الگوریتم بهینه سازی خطی
عباس صابری نوقابی
محسن فرشاد
Power 82 ICEE2015-Power-082.pdf بهرام ابراهیمی کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ
مهدی پورقلی
ابراهیم نجیمی
Power 84 ICEE2015-Power-084.pdf آزاده نوریان ساروی ارائه مدلی جهت شارژ هماهنگ خودروهای الکتریکی هایبرید برقی در شبکه توزیع با بار مسکونی
مجید شهابی
Power 88 ICEE2015-Power-088.pdf مهرداد آقامحمدی ارائه روشی جدید برای برنامه‌ریزی تعمیرات نیروگاهی در جهت افزایش قابلیت اطمینان
مهدی صمدی
Power 93 ICEE2015-Power-093.pdf مهدی صمدی مدلسازی اثر پاسخگویی بار بر ترکیب تکنولوژیهای مختلف تولید
محمد حسین جاویدی
محسن صدر
Power 98 ICEE2015-Power-098.pdf معظمه امینی جایابی بهینه منابع تولید پراکنده و خازن های موازی به منظور حداقل سازی هزینه بهره برداری و بهبود پایداری ولتاژ در سیستمهای توزیع
سید مازیار میر حسینی مقدم
Power 107 ICEE2015-Power-107.pdf زهرا حیدری فرد محاسبه زمان بحرانی رفع خطا به روش تحلیل حساسیت مسیر حالت
علی حسامی نقشبندی
Power 108 ICEE2015-Power-108.pdf فرشید نظری قیمت‌گذاری بهینه نیروگاه‌های مجازی در شبکه‌های توزیع با استفاده از یک چارچوب رقابتی
علی زنگنه
رضا ابراهیم پور
Power 113 ICEE2015-Power-113.pdf مصطفی هاشمی طاهری کلیدزنی بهینه خطوط انتقال با در نظر گرفتن عدم قطعیت در سیستم قدرت
مجید حیدری‌فر
حسن قاسمی
Power 114 ICEE2015-Power-114.pdf غزل قاسم‌خانی برنامه ریزی امنیت مقید واحدهای تولیدی در حضور همزمان منابع پاسخگویی بار و خودروهای برقده
الهه سالاری
امیر عبداللهی
مسعود رشیدی نژاد
Power 115 ICEE2015-Power-115.pdf علیرضا امیدخدا طراحی و ساخت مجموعه آزمایشگاهی تولید ولتاژ ضربه صاعقه و سوئیچینگ 1800 کیلوولت 180 کیلوژول
جعفر جعفری بهنام
سید محمد صادق میرغفوریان
Power 116 ICEE2015-Power-116.pdf ایمان گل افشان تفكیك خطای نامتقارنی سیم‌پیچ استاتور از نامتعادلی ولتاژ شبكه در ماشین‌های القایی روتور سیم‌پیچی شده
رضا روشن فکر
علیرضا جلیلیان
Power 118 ICEE2015-Power-118.pdf بیتا طاهری امکان‌سنجی عملکرد سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر با ذخیره‌سازی هیدروژن برای کاربرد مسکونی در ایران
مرتضی اردهالی
Power 120 ICEE2015-Power-120.pdf فاطمه براتی برنامه ریزی توسعه منابع تولید پراکنده از دیدگاه سرمایه‌گذار خصوصی با لحاظ محدودیت بودجه
شهرام جدید
Power 121 ICEE2015-Power-121.pdf مسعود عامری اثر کوتاه مدت نیروگاه مجازی-مالی بر بازار انرژی
مرتضی رحیمیان
محمدامین لطیفی
Power 122 ICEE2015-Power-122.pdf مهرنوش وطنی بهبود عملکرد رله فرکانسی در تشخیص جزیره‌ای شدن منابع تولید پراکنده
تورج امرائی
علیمحمد رنجبر
Power 124 ICEE2015-Power-124.pdf حسین رنجبر استفاده از روش IGDT در برنامه ریزی توسعه ی شبکه انتقال با هدف جذب سرمایه های بخش خصوصی
سید حمید حسینی
Power 133 ICEE2015-Power-133.pdf الهام شیرازی برنامه ریزی لوازم خانگی با در نظر گرفتن قیمتهای پویای برق به وسیله HEMDAS
شهرام جدید
Power 136 ICEE2015-Power-136.pdf ابوذر محمدنژاد کنترل توان اکتیو و راکتیو ژنراتور القایی دو سوی تغذیه با استفاده از روش کنترل اچ بی نهایت
احمد رادان
شکراله شکری کجوری
Power 151 ICEE2015-Power-151.pdf مینا فضلی کنترل موقعیت موتور سنکرون آهنربای دائم با استفاده از روش مدل مرجع
مهدی اره‌پناهی
فرزاد تهامی
Power 156 ICEE2015-Power-156.pdf سیده مهناز ابراهیمی ارائه الگوریتم استحصال بیشترین توان از توربین بادی سرعت متغیر مجهز به ژنراتور AFPM
حمید جوادی
علی دقیق
Power 158 ICEE2015-Power-158.pdf علی حسامی نقشبندی طراحی کنترلی ناحیه گسترده به منظور بهبود میرایی نوسانات بین ناحیه‌ای در سیستم قدرت به روش یادگیری تقویتی
رعنا کلاهدوزی
محسن موسوی
Power 176 ICEE2015-Power-176.pdf میر هادی اطهری طراحی کنترلر فازی بهینه با استفاده از الگوریتم PSO برای کنترل فرآیند شارژ خودروهای الکتریکی متصل به شبکه توزیع
گئورگ قره پتیان
حمیدرضا صادقیان
Power 177 ICEE2015-Power-177.pdf علیرضا حامدی بهبود پارامترهای مدل های مداری برق گیر اکسید فلزی بر مبنای فرکانس موج صاعقه
احمد غلامی
Power 182 ICEE2015-Power-182.pdf حمیدرضا صادقیان سیستم چندعاملی بهبود یافته برای مدیریت هوشمند انرژی در ریزشبکه در کنار خودروهای الکتریکی
گئورگ قره پتیان
میر هادی اطهری
Power 186 ICEE2015-Power-186.pdf محمد وریج کاظمی ارائه و مقایسه قوانین مختلف منطق فازی بر عملکرد کنترل مستقیم توان در ژنراتور های القایی دو سو تغذیه
سید اصفر غلامیان
جواد بابکی
Power 194 ICEE2015-Power-194.pdf بابک گودرزیان طراحی راکتوربین سلولی و ترانس با ساختار جدید (inter cell transformer)
وحیده السادات صادقی
Power 202 ICEE2015-Power-202.pdf محمد هاشمی بهبود روش کنترل مستقیم و مستقل توان از طریق افزایش میرایی نوسانات شار استاتور در ژنراتور القایی دو سو تغذیه
سید محمد مدنی
محمد ابراهیمی
Power 204 ICEE2015-Power-204.pdf رحیم محمدی پخش بار شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم شب تابها
حبیب رجبی مشهدی
Power 206 ICEE2015-Power-206.pdf علی دقیق طراحی بهبود یافته ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم شار محور بدون هسته با هدف کاهش هزینه و با در نظر گرفتن محدودیت‌های مکانیکی
حمید جوادی
حسین ترکمن
Power 207 ICEE2015-Power-207.pdf سروش واحدی برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی توسعه پست های فوق توزیع توسط یک روش ابتکاری بر مبنای خوشه بندی
مهدی بانژاد
محسن اصیلی
Power 209 ICEE2015-Power-209.pdf مرتضی اصغرپور حسن‌‌کیاده تعیین سایز بهینه سیستم فتوولتائیک یک واحد مسکونی در شهر تهران براساس بار واقعی
فرهاد عباسی
گئورگ قره پتیان
سید حسین حسینیان
Power 211 ICEE2015-Power-211.pdf سیدمحمدرضا طوسی حفاظت شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از شبکه عصبی
حسین بیاتی
Power 213 ICEE2015-Power-213.pdf امین حجازی بهره‌برداری یکپارچه شبکه گاز و برق با در نظر گرفتن سوخت جایگزین
حبیب رجبی مشهدی
Power 214 ICEE2015-Power-214.pdf فاطمه دبوری فریمانی دیسپچ تقاضا ابزاری برای مدیریت عدم قطعیت ناشی از واحدهای برق بادی
حبیب رجبی مشهدی
Power 220 ICEE2015-Power-220.pdf هما شیخی پاسخ اینرسی ژنراتور القایی دو سو تغذیه به تغییر پارامترهای کنترل‏ کننده جریان
مجید شهابی
Power 222 ICEE2015-Power-222.pdf سعید سلمانی تحلیل خطای ناهم محوری در موتور شارمحوری آهنربای دائم
مصطفی شاه نظری
شیما فتاحی
Power 223 ICEE2015-Power-223.pdf محمد مهدی درخشانی تحلیل و شبیه سازی ماشین سنکرون هیسترزیس با استفاده از روش برداری هیسترزیس نرم افزار Maxwell
صادق شاملو
محمد اردبیلی
Power 226 ICEE2015-Power-226.pdf نوید یکتای بهره‌گیری نیروگاه‌های بادی از قراردادهای مالی به منظور افزایش سود و کاهش ریسک
فاطمه دبوری فریمانی
مهتاب کفاش
صالح فضائلی
محمد حسین جاویدی دشت بیاض
Electronics 14 ICEE2015-Electronics-014.pdf فاطمه خدابخش‌زاده محدود کننده ولتاژ خروجی در کاربرد سیستم استحصال انرژی در باند UHF
محمود کمره‌ای
محمدرضا قادری کرکانی
Electronics 22 ICEE2015-Electronics-022.pdf محسن زرگرزاده مبدل متعادل سازی شارژ سلول به سلول باطری لیتیومی با استفاده از یک ترانسفورماتور دو سیم‌پیچه
مجید شالچیان
Electronics 24 ICEE2015-Electronics-024.pdf سعید حسین‌زاده استفاده از مسیر پیشخور به جهت افزایش پهنای باند در یک تقویت‌کننده سه طبقه فیدبک فعال تک خازنی با بار خازنی کوچک
علی حیدری
Electronics 30 ICEE2015-Electronics-030.pdf فرامرز آقائی لیاولی طراحی و شبیه‌سازی گیت وارونگر سه‌ارزشی (STI) جدید مبتنی بر ترانزیستورهای نانولوله کربنی
علی شاه حسینی
Electronics 38 ICEE2015-Electronics-038.pdf عبدالنبی کوثریان ارائه روشی نوین جهت تخمین نقطه توان بهینه آرایه سلول خورشیدی سیلیکن آمورف
مریم شکیبا
Electronics 44 ICEE2015-Electronics-044.pdf الهه رستگار پاشاکی بهبود کارایی مود دینامیک منطق DML زیرآستانه با استفاده از بایاس بدنه
مجید شالچیان
Electronics 45 ICEE2015-Electronics-045.pdf عاطفه رحیمی‌فر ترانزیستور سیلیسیم روی عایق دو گیتی پله‌ای (SDG SOI): ساختاری نوین برای کاهش آثار کانال کوتاه
علی‌اصغر اروجی
محمد جوزی نجف‌آبادی
Electronics 55 ICEE2015-Electronics-055.pdf مریم صادقی جبرانسازی حرارتی و بهبود خطینگی حسگر فشار پیزورزیستیو سیلیکانی با استفاده از ساختار شبکه های عصبی مصنوعی
مجید شالچیان
Electronics 58 ICEE2015-Electronics-058.pdf بابک جانجان سوئیچ نوری ماخ-زندر الکترواپتیک با سرعت زیاد بر پایه موجبر هایبرید پلاسمونیک
عباس ظریفکار
عباس علی قنبری
Electronics 60 ICEE2015-Electronics-060.pdf سهیل عباس‌زاده مهندسی ساختار ترانزیستور اثر میدانی ماسفتی مبتنی بر نانونوار گرافین
سیده هدی طاهایی گیلان
سید صالح قریشی
رضا یوسفی
Electronics 65 ICEE2015-Electronics-065.pdf حسین کاظمی توسعه ابزارنمونه سازی سریع کنترل کننده روی پردازنده MPC5634 و کاربرد آن در کنترل موتور خودرو
مجید شالچیان
Electronics 81 ICEE2015-Electronics-081.pdf مرتضی یاراحمدی طراحی گیت های منطقی AND و OR نانو پلاسمونی بر پایه گرافن با ابعاد زیر طول موج و توان مصرفی کم در گستره تراهرتز
محمد کاظم مروج فرشی
لیلا یوسفی
Electronics 89 ICEE2015-Electronics-089.pdf سوده ابراهیمی یک المان تاخیر خطی با رنج ولتاژ ورودی تمام مقیاس
مهدی صابری
Electronics 105 ICEE2015-Electronics-105.pdf مهدی حبیبی ساخت رزوناتور گرافنی براساس آشکار سازی گسیل میدانی
سارا درباری کوزه‌ کنان
وحید احمدی
شیما رجبعلی
Electronics 110 ICEE2015-Electronics-110.pdf معصومه رحیم زاده بافتی طراحی و شبیه سازی پدیده خودموازی سازی در کریستال فتونی مربعی و کاربرد آن در خمیدگی نور و از بین بردن محدودیت در زاویه ورودی برای اين پديده
حمیدرضا حبیبیان
حسن غفوری فرد
Electronics 141 ICEE2015-Electronics-141.pdf مجتبی امیری رائیز ساخت و مشخصه‌یابی حسگر رطوبت خازنی مبتنی بر ساختار Al/Al2O3 porous/Ag porous
وحید غفاری‌نیا
Electronics 145 ICEE2015-Electronics-145.pdf محمد رضا شفیعی مدلسازی دیاگرام فاز و پاسخ مدولاسیون لیزش دو حالته در لیزر نیمه هادی نقطه کوانتومی
محمد حسن یاوری
Electronics 162 ICEE2015-Electronics-162.pdf فرهاد اکبری برومند افزایش ضریب پیروالکتریک سنسور مادون قرمز براساس ماده آلی PVDF و ترکیبات آن
علی فیض ‌اله
Electronics 167 ICEE2015-Electronics-167.pdf ریحانه لطیفی نمین طراحی و ساخت دستگاه طیف سنج امپدانس الکتریکی در فرکانس پایین با سرعت عملکرد بالا
شاهین جعفرآبادی آشتیانی
Electronics 187 ICEE2015-Electronics-187.pdf حمیده طالبی ساخت صفحه لمسی مبتنی بر گرافن
محبوبه دولتیاری
قاسم رستمی
علی رستمی
Electronics 192 ICEE2015-Electronics-192.pdf سیده مرضیه موسوی زاده طراحی یک فیلتر نوری باند باریک بر مبنای بلور فوتونی
محمد سروش
فرهاد مهدیزاده
Electronics 205 ICEE2015-Electronics-205.pdf سیده راحیل فاطمی فرستنده با اتصال سریال CMOS با استفاده از مدولاسیون عرض پالس جدید با نرخ ارسال داده 4Gb/s
نوشین قادری
مجید ابن‌علی حیدری
Electronics 208 ICEE2015-Electronics-208.pdf زهرا آهنگری مدلسازی انتقال کوانتومی در ترانزیستور دو گیتی با سورس/درین فلزی و کانال \lr{In$_x$Ga$_{1-x}$Sb} با استفاده از روش تنگ بست و تابع گرین غیر تعادلی
Electronics 220 ICEE2015-Electronics-220.pdf حمیدرضا خاشعی تحلیل و شبیه‌سازی، با هدف بهبود مشخصات فنی مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال اپتوالکترونیک
حسن کاتوزیان
Electronics 234 ICEE2015-Electronics-234.pdf محمد علمی پس زنی هارمونیکی در فیلترهای میان گذرM فازه : تحلیل و پیاده سازی
مهدی توسلی
علی جلالی
Electronics 238 ICEE2015-Electronics-238.pdf محمد ابراهیم آریانی بهینه سازی مدولاسیون دمایی جهت کاهش مصرف توان و افزایش سرعت تشخیص گاز حسگرهای اکسید فلزی
وحید غفاری‌نیا
Electronics 247 ICEE2015-Electronics-247.pdf صابر بهکامی بررسی ساختار و مشخصات الکترودها در تراکم سنجی عصب محیطی بر اساس میکرو توموگرافی امپدانس الکتریکی
جواد فرونچی
فیروز قادری پاکدل
Electronics 255 ICEE2015-Electronics-255.pdf کریم سلطان زاده طراحی و ساخت مبدل بوست مد جريان پيوسته با سوییچینگ در ولتاژ و جريان صفر
ذوالنور تقوی
حسین خلیلیان
رضا ریاحی
Computer 11 ICEE2015-Computer-011.pdf سمانه ربانی زارعی الگوریتم طبقه‌بندی جدید مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان و یادگیری برخط
جواد حمیدزاده
Computer 17 ICEE2015-Computer-017.pdf مجتبی جمشیدی یک الگوریتم سبک وزن جهت مقابله با حمله گره‌های کپی در شبکه‌های حسگر بی‏سیم متحرک به کمک عامل‏های یادگیر
سمیرا عباسی
مهدی اثنی عشری
محمدرضا میبدی
Computer 18 ICEE2015-Computer-018.pdf مجتبی جمشیدی ارائه یک مدل جدید از برپایی حمله سایبیل در شبکه‌های حسگر بی‏سیم مبتنی بر خوشه‌بندی و راه‏کار مقابله با آن
احسان زنگنه
مهدی اثنی عشری
محمدرضا میبدی
Computer 19 ICEE2015-Computer-019.pdf مجتبی جمشیدی یک الگوریتم سبک وزن جهت مقابله با حمله تکرار گره در شبکه‏های حسگر بی‏سیم متحرک به کمک اطلاعات همسایگی
سمیرا عباسی
مهدی اثنی عشری
محمدرضا میبدی
Computer 29 ICEE2015-Computer-029.pdf سید مهدی قریشی کاهش دسترسی به منابع داده ای با حجم بالا در نگهداری افزایشی دید
نگین دانش پور
Computer 31 ICEE2015-Computer-031.pdf علی واعظی افزایش کیفیت سرویس شبکه های محلی بی سیم با روش QL-EDCA در استاندارد IEEE802.11e
محمد یوسف درمانی
Computer 36 ICEE2015-Computer-036.pdf علی سبطی بهبود الگوریتم SDALF در بازشناسی انسان با بهره‌گیری از اطلاعات زاویه شخص
حمید حسن پور
Computer 86 ICEE2015-Computer-086.pdf عمید زکریاپور ساخت خودکار یک واژگان سنجمانی مبتنی بر مفهوم در دامنه دارو
سمیرا نوفرستی
مهرنوش شمس فرد
Computer 100 ICEE2015-Computer-100.pdf سید محمد رضا محمدی استخراج موضوعات مورد توجه افراد با استفاده از تحلیل آماری متون
سعیده سادات سدیدپور
مسعود اسدپور
حسین شیرازی
Computer 119 ICEE2015-Computer-119.pdf سید حسین سید آقایی رضایی معماری بازپیکربندی شونده برای مسیریاب شبکه روی تراشه سه بعدی
مهدی مدرسی
Computer 124 ICEE2015-Computer-124.pdf همایون حامدمقدم رافتی پیش‌بینی وضعیت خشک‌سالی با استفاده از داده‌های هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای به‌وسیله‌ی شبکه‌های عصبی
مهدی جلیلی
Computer 131 ICEE2015-Computer-131.pdf امین مصلی نژاد ارائه الگوریتمی کارآمد برای استخراج روابط معنایی در مستندات، مبتنی بر پایگاه دانش ضمنی ویکی‌پدیا
جواد داودی مقدم
علی احمدی
Computer 135 ICEE2015-Computer-135.pdf عبدالرضا علوی قره باغ ارائه روشی کارا برای تعیین هویت نویسنده مبتنی بر دست نوشته فارسی متشکل از حروف مجزا
فرزین یغمایی
Computer 142 ICEE2015-Computer-142.pdf محمد شکوری یادگیری رانش مفهوم از داده نامتوازن با استفاده از یادگیری جمعی و تعدیل داده‌های اقلیت
حمید جزایری
مجتبی منصوری
Computer 147 ICEE2015-Computer-147.pdf محمد صادق زاهدی ‌ارائه‌ی یک روش خودکار برای دسته بندی موضوعی پرس وجوهای زبان فارسی
معصومه عظیم زاده
کاوان فاتحی
ارسطو بزرگی
Computer 162 ICEE2015-Computer-162.pdf امیر حسین سالکی میدان تصادفی شرطی نروفازی نهان برای دسته بندی دنباله ها
عبدالرضا میرزایی
Computer 170 ICEE2015-Computer-170.pdf حجت کلی شاخص‌بندی خود تنظیم و قابل گسترش با Cached DMP-Tree
حسین محمدی
Computer 179 ICEE2015-Computer-179.pdf شهرام شهابی بهبود ساختار جعبه سوئیچ به منظور مقاوم سازی آرایه های دروازه ای برنامه پذیر در برابر مهندسی معکوس رشته بیتی
علی جهانیان
شراره زمان زاده
Computer 184 ICEE2015-Computer-184.pdf شیما رشیدی الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار
سعید شریفیان
Computer 187 ICEE2015-Computer-187.pdf حسین رشید کنترل هوشمند چراغ راهنمایی‌ مبتنی بر خوشه‌بندی در شبکه موردی بین‌خودرویی
محمد جواد فاضل اشرفی
محمد رضا حیدری نژاد
Computer 189 ICEE2015-Computer-189.pdf علی اشرفی تجزیه و تحلیل تهدیدات امنیتی مهاجرت به IPv6 در روش ‌تونل‌زنی
رسوول غفوری
بیژن وثوقی وحدت
Computer 195 ICEE2015-Computer-195.pdf راضیه حسینی مظاهر بهبود الگوريتم انتشار برچسب براي شناسایی اجتماعات در شبکه های اجتماعي
رضا عزمی
Computer 205 ICEE2015-Computer-205.pdf آذر حیدری افزایش طول عمر شبکه‌های حسگر بی‌سیم با استفاده از خوشه‌بندی k-means و رگرسیون
حمیدرضا ناجی
مهدی کماندار
Computer 211 ICEE2015-Computer-211.pdf فرناد بزرگی یافتن کلیک وزن دار بیشینه با استفاده از اتاماتای یادگیرسلولی
علیرضا رضوانیان
محمدرضا میبدی
Control 6 ICEE2015-Control-006.pdf زهرا صادقی نژاد پیش بینی پتانسیل انرژی خورشیدی در ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
علیرضا یزدی زاده
زینب اصلی پور
Control 14 ICEE2015-Control-014.pdf سپیده یزدی تشخیص خطای عملگر در دسته ای از سیستم های غیرخطی با استفاده از رویتگر مد لغزشی ترمینال
علیرضا خیاطیان
Control 30 ICEE2015-Control-030.pdf بهروز صفری نژادیان شناسایی مدل فضای حالت کانونیکال مرتبه کسری چند ورودی چند خروجی
مجتبی اسد
Control 62 ICEE2015-Control-062.pdf پریسا دائمی جابجایی حداکثر بار ممکن با استفاده از یک بازوی سه میله ای صلب صفحه ای
خلیل عالی پور
آرمان حسن پور
بهرام تارویردی‌زاده
Control 63 ICEE2015-Control-063.pdf مهدی صفا مدلسازی هایبرید ترافیک شهری و ارائه یک روش کنترلی نوین
علی اکبر افضلیان
محمد حسین رمضانی
Control 82 ICEE2015-Control-082.pdf مسعود شفیعی سیستم های سینگولار، اهمیت و چرایی مدل سازی سینگولار
وحید شجاعی
Control 100 ICEE2015-Control-100.pdf مهرنوش کمرزرین کنترل سرعت پیچ توربین بادی با استفاده از کنترل‌کننده شبکه‌ی عصبی دینامیکی با خط تاخیری
علیرضا یزدی زاده
محمد حسین رفان
شادی عسگری
Control 108 ICEE2015-Control-108.pdf امین حبیبی گلنگشی شناسایی عیوب حس‌گر سرعت روتور و ژنراتور در توربین‌های بادی با استفاده از رویتگر ورودی ناشناخته
جواد عسکری
ایمان ایزدی
Control 111 ICEE2015-Control-111.pdf سید علی احمدزاده طراحی سنسور نرم بر مبنای روش LS-SVM اصلاح شده برای واحد غلظت‌شکن پالایشگاه نفت
مهدی علیاری شوره‌دلی
Control 120 ICEE2015-Control-120.pdf بهزاد فرزانگان طراحی کنترل تطبیقی مدل مرجع برای منبع مرجع ولتاژ متناوب میکروالکترومکانیکی
احسان نیافر
امیر ابوالفضل صورتگر
Control 136 ICEE2015-Control-136.pdf امین نظرزاده اوغاز جبران تطبیقی اثرات اصطکاک در یک عملگر الکترونیوماتیکی مبتنی بر روش لیاپانوف (مطالعه موردی: موتور خودرو)
علیرضا یزدی زاده
Control 144 ICEE2015-Control-144.pdf وحید مبینی پور برنامه‎‌ریزی حرکت و کنترل ربات راه‌رونده دوپا
خلیل عالی پور
بهرام تارویردی‌زاده
Control 165 ICEE2015-Control-165.pdf صفا خاری طراحی کنترل کننده مد لغزشی انتگرالی هوشمند بر مبنای یک سطح لغزش جدید و کنترل کننده فازی ترکیبی برای کنترل آشوب در سیستم مشعل پلاسما
زهرا رحمانی
بهروز رضایی
Communications 10 ICEE2015-Communications-010.pdf مجتبی بهزاد فلاح پور ارزیابی کیفیت نگاشت الگوریتم‌های تشکیل تصویر در سامانه‌های تصویربرداری SAR
حمید دهقانی
علی جبار رشیدی
عباس شیخی
Communications 20 ICEE2015-Communications-020.pdf سید محمدرضا موسوی آنتن پهن باند V/UHF با ساختار جدید جهت کاربرد در پلتفرم‌های هوایی
بیژن عباسی آرند
Communications 22 ICEE2015-Communications-022.pdf بهزاد احمدی طراحی و ساخت یک کوپلر موجبری برای کاربردهای موج میلیمتری
علی بنایی
Communications 28 ICEE2015-Communications-028.pdf زینب متعالی پیش کدینگ برداری محدب برای سیستم های چندکاربره با تعداد کاربرهای زیاد
مصطفی درختیان
Communications 30 ICEE2015-Communications-030.pdf عاطفه علی طالشی مدیریت تداخل و تخصیص منابع در شبکه‌های فمتوسل مبتنی بر OFDMA
رضا قاضی زاده
Communications 78 ICEE2015-Communications-078.pdf الهه قربانی افزایش دقت استخراج فاصله در یک رادار FMCW
محسن میوه چی
پیمان معلم
Communications 81 ICEE2015-Communications-081.pdf محمد امان افزایش کارایی الگوریتم برش بِزیِر در تعیین ناحیه روشن شده رویه‌های نِربْز برای محاسبه سطح مقطع راداری اجسام هادی بزرگ
وحید محتشمی
علی آذربر
امیر رضا عطاری
Communications 82 ICEE2015-Communications-082.pdf فائزه واعظی افزایش دقت مکانی تصاویر با توسعه الگوریتم های مبتنی بر موجک مختلط دو درختی
حسن قاسمیان
Communications 85 ICEE2015-Communications-085.pdf سارا چنگیزی آشکارسازی و تخمین در رادارهای چند ورودی-چند خروجی مبتنی بر حسگری فشرده فضایی بلوکی
محمود مدرس هاشمی
فروغ السادات طباطبا
Communications 86 ICEE2015-Communications-086.pdf مرضیه شهرامی نیا ردیابی زمانی گفتار در فضای طیفی- زمانی با استفاده از روش انطباق همبستگی متقابل نرمالیزه
نفیسه اسفندیان
Communications 94 ICEE2015-Communications-094.pdf فاطمه نفر یک روش ضد تصادم جدید برای کنترل تردد وسایط نقلیه با استفاده از RFID
حسین شمسی
Communications 104 ICEE2015-Communications-104.pdf اسماعیل زارع زاده اصلاح فاز پیکربندی در پروتکل leach برای فراهم کردن ارتباط چندگامی گره‌های سرخوشه و ایستگاه پایه
مدریک فرجی
ایاز قربانی
Communications 110 ICEE2015-Communications-110.pdf مریم هادوی بهبود مدل آماری کلاتر دریا برای داده های رادار IPIX
حسن قاسمیان یزدی
Communications 112 ICEE2015-Communications-112.pdf مهدی طاهرخانی طراحی و ساخت آنتن آرایه ای مایکرواستریپ معکوس شانه ای در باند X
آرش احمدی
Communications 115 ICEE2015-Communications-115.pdf الهه جوادی بررسی کارآیی تخمین‌گر تابع چگالی احتمال ماکزیمم آنتروپی براساس معیار بهترین تخمین آنتروپی و مقایسه آن با معیار بهترین مقدار تغییرات
سید محمد صابرعلی
Communications 127 ICEE2015-Communications-127.pdf امید صنعتی تحلیل و شبیه سازی هیبریداسیون تشدیدهای پلاسمونی با تغییر جنس لایه های دی الکتریک در نانوکره ی چندلایه
توکل پاکیزه
Communications 134 ICEE2015-Communications-134.pdf فرشید خواجه‌راینی جداسازی طیفی با استفاده از الگوریتم حریص
حسن قاسمیان یزدی
Communications 138 ICEE2015-Communications-138.pdf زهرا صادقی گل حسگری فشرده بیزین با استفاده از ساختار درختی تبدیل موجک مختلط
محمد حسین کهایی
فرزان حدادی
Communications 142 ICEE2015-Communications-142.pdf ایمان حیدرپور تبدیل خطی-نامتغیر با زمان جستجوگر تصویربردار مونوپالس بر اساس استخراج پروفایل قدرت تفکیک در برد
مرتضی کازرونی
محسن فلاح
Communications 150 ICEE2015-Communications-150.pdf راضیه رنجبریان استفاده از تبدیل فوریه کسری برای تخمین سیگنال گفتار در شبکه‌های توزیعی حسگر صوتی
حمیدرضا ابوطالبی
Communications 152 ICEE2015-Communications-152.pdf سمانه عباسی دره‌ ساری بهبود مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با بهره‌گیری توام از نظریه نمونه‌برداری فشرده و درخت‌های مسیریابی وزن‌دار
جمشید ابویی
آوید آوخ
Communications 155 ICEE2015-Communications-155.pdf امین بابازاده بررسی تبدیل طول موج بر پایه ی فرآیند آبشاری تولید هماهنگ دوم و اختلاف بسامد پالسهای فوق کوتاه در موجبر ساخته شده در بلور لیتیوم نایوبیت قطبیده ی دوره ای
رحمان نوروزی
Communications 156 ICEE2015-Communications-156.pdf پوریا علی‌نژاد مقاوم‌سازی آرایه‌های تلفیقی در برابر خطای بردار چرخش و کالیبراسیون سنسورها
سعیدرضا صیدنژاد
Communications 158 ICEE2015-Communications-158.pdf ملیحه معصوم زاده بیشینه سازی نرخ کاربران MIMO در کانل پخش همگانی با هماهنگی نسبی بین سلول ها
محمد فرزاد صباحی
امیر رضا فروزان
Communications 159 ICEE2015-Communications-159.pdf صبا اسکندری روشی ترکیبی مبتنی بر تأخیر زمانی و انرژی برای مکان‌یابی گوینده در آرایه‌های میکروفونی نامنظم
حمیدرضا ابوطالبی
Communications 163 ICEE2015-Communications-163.pdf بهروز فیضی آشکارسازی CFAR سیگنال راداری در سیستم‌های پسیو مبتنی بر انتگرالگيری ناهمدوس روی هر سلول پنجره پردازش
محمد رضا تابان
Communications 164 ICEE2015-Communications-164.pdf نفیسه شهبازی طراحی ماتریس اندازه گیری در رادار حسگری فشرده دوبعدی
محمد جباریان جهرمی
علی اعظم عباس‌فر
محمد حسین کهایی
Communications 186 ICEE2015-Communications-186.pdf حمزه علیدادی افزایش سرعت و کیفیت آشکارسازي اهداف متحرك با استفاده از تخمین چگالی کرنل
محمدرضا احمدزاده
Communications 193 ICEE2015-Communications-193.pdf آسیه علی بیکی منشادی بهبود روش چندکاناله تخمین لگاریتم دامنه طیف گفتار با بهره گیری از احتمال حضور گفتار
حمیدرضا ابوطالبی
Communications 204 ICEE2015-Communications-204.pdf مهناز سلیمانی حسگری فشرده مشارکتی طیف پهن باند در شبکه های رادیوشناختگر از طریق ارسال داده های فشرده
علی شهزادی
Communications 231 ICEE2015-Communications-231.pdf https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png
سیده فائزه
https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png
موسوی
اندازه‌گیری ضریب شکست غیرخطی فیبر نوری تک مد و بررسی پارامترهای مؤثر بر آن
رحمان نوروزی
سید محمدرضا سادات حسینی
علی امامی
Communications 232 ICEE2015-Communications-232.pdf اسماعیل نیک ملکی توسعه شبکه توری بی سیم زیرساخت مقاوم در مقابل خرابی ها توام با بهبود گذردهی مبتنی بر کنترل توان، کنترل نرخ و انتخاب کانال
قاسم میرجلیلی
رضا سعادت
Communications 244 ICEE2015-Communications-244.pdf https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png
الهه
https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png
بازوبند
مطالعه‌ي مبدل تمام نوري طول موج مخابراتي بر پايه‌ي پديده‌ي آبشاري توليد و جمع بسامدها در موجبر ليتيونايوبيت قطبيده‌ي دوره‌اي
https://www.easychair.org/images/add.png,https://www.easychair.org/images/reorder.gif
امین بابازاده
رحمان نوروزی
Communications 251 ICEE2015-Communications-251.pdf https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png
حسن
https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png
زیبایی نژاد
بررسی تاثیر اندازه شعاع باریکه الکترونی ورودی به لامپ موج رونده با حفره تزویج CCTWT بر بهره و پهنای باند
https://www.easychair.org/images/add.png,https://www.easychair.org/images/reorder.gif,https://www.easychair.org/images/add.png
حبیب اله عبیری
زینب زیبایی نژاد
Communications 252 ICEE2015-Communications-252.pdf زهرا عباس نژاد تشخیص هویت با استفاده از ترکیب دو روش تشخیص جنسیت و تشخیص چهره
علی آقاگل زاده
Communications 254 ICEE2015-Communications-254.pdf میثم لطفی ترکیب مدل برگرفته از شبکیه چشم و IHS وفقی بهبود یافته جهت تلفیق تصاویر سنجش از دور
حسن قاسمیان
Communications 257 ICEE2015-Communications-257.pdf نجمه یوسفی آشکارسازی در رادار غیرفعال مبتنی بر وایمکس با استفاده از روش آنالیز وزن های بانک فیلترهای وفقی
عباس شیخی
محمد علی مسندی شیرازی
Communications 258 ICEE2015-Communications-258.pdf امید عباسی روشی جدید برای اتصال واحدهای نیمه هجا و حذف ناپیوستگی ها در سنتز گفتار فارسی
ابوالقاسم صیادیان
Communications 265 ICEE2015-Communications-265.pdf مریم مصطفی نظری طراحی شکل موج وفقی در رادار چند ورودی چند خروجی ماوراء افق بر پایه دنباله های DPS
رضا محسنی
Communications 268 ICEE2015-Communications-268.pdf هادی بیجاری مقایسه‌ی روش های مکان یابی به کمک پردازش های آرایه ای
مهرزاد بیغش
هادی بیجاری
Communications 269 ICEE2015-Communications-269.pdf علیرضا ابوالقاسم آنالیز بافت وارائه روشی مبتنی برنمایش تنک برای طبقه‌بندی تصاویر بافت
محمد تقی صادقی
Communications 271 ICEE2015-Communications-271.pdf مژگان میرزایی طراحی و ساخت یک سیستم آرایه میکروفونی بر مبنای روش های شکل دهی پرتو با دقت بالا
سعیدرضا صیدنژاد
Communications 280 ICEE2015-Communications-280.pdf هومن بهمن سلطانی در نظر گرفتن برهمکنش پنج موجی برای اصلاح معادله‌ی سیگنال کوچک پیرس گونه در ساختارهای متناوب موج رونده‌ی موج آهسته
حبیب اله عبیری
Communications 283 ICEE2015-Communications-283.pdf سمانه بیدابادی تخصیص کارآمد منابع انرژی برای سیستم‌های مبتنی بر OFDMA
محمد جواد امید
نرگس بیدابادی
جعفر کاظمی
Communications 289 ICEE2015-Communications-289.pdf محمد اکبری پیاده سازی OFDMA بصورت توزیع شده با استفاده از همسونهی سیگنال در حوزه فضا-زمان
ابوالفضل فلاحتی
Communications 293 ICEE2015-Communications-293.pdf زهرا قربان پور تخمین کانال و تشخیص مدولاسیون در سیگنال‌های خانواده MQAM با استفاده از آمارگان مرتبه بالا در کانال‌های مخابراتی فیدینگ چندمسیره
حسین خالقی بیزکی
Communications 298 ICEE2015-Communications-298.pdf محسن کافی موجبر پلاسمونی هیبریدی با سطح موثر مد بهبود یافته
میر مجتبی میر صالح
Communications 309 ICEE2015-Communications-309.pdf الهه کلانتری ایجاد مدل مستقل برای هر گوینده در تصدیق هویت گوینده متن تصادفی با داده ثبت نامی محدود
حسین صامتی
Communications 312 ICEE2015-Communications-312.pdf پوریا نوائی ردیابی شی در ویدئو با استفاده از نمایش همزمان تُنکی در پیکسل ها و تُنکی در بلوک ها
محمد اسلامی
فرح ترکمنی آذر
Communications 325 ICEE2015-Communications-325.pdf مسعود جلالی روشی جدید برای کاهش لوب‌های فرعی در شکل‌دهی پرتو به روش حوزه داده مستقیم (D3) در رادار هواپایه
محمود مدرس هاشمی
مجتبی بهشتی
محمد مهدی نقش
Communications 331 ICEE2015-Communications-331.pdf محمد عربی پویش طیف باند وسیع با استفاده از تجزیه طیفی ماتریس همبستگی نمونه‌ های فشرده
علی اکبر تدین تفت
Communications 334 ICEE2015-Communications-334.pdf محمد مهدی صباحی آنتن موج نشتی با قطبش دایروی مبتنی بر خطوط انتقال راستگرد-چپگرد متعادل
عباسعلی حیدری
مسعود موحدی
Communications 340 ICEE2015-Communications-340.pdf https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png
وحید
https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png
وحید پور
یک روش جدید جهت شناسایی و طبقه بندی شناورها با استفاده از سیگنالهای صوتی زیرآب
امیر رستگارنیا
اعظم خلیلی
Bioelectric 7 ICEE2015-Bioelectric-007.pdf https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png
عبدالله
https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png,https://www.easychair.org/images/inedit.png
رستمی
ترکیب شکل دهی پرتو و جداسازی کور منابع برای افرایش رزولوشن در تصویر برداری اولتراسوند