پست الکترونیک


Vclass   Net2   Register   VPN
 
 


 (اتصال vpn از خارج از دانشگاه)  دانلود فایلهای access2.pbk

  Net2.sharif.edu

 دانلود برنامه SSH

 دانلود برنامه PUTTY

  نمودار سازمانی

◙  دانشگاه صنعتی شریف در یک نگاه

◙  روش پیشگیری از ویروسها

 آرم،  کلیپ و سرود دانشگاه

  انجمن فارغ التحصیلان

.....................................................................................

  مدیریت امور اداری

  پست الکترونیک انجمن فارغ التحصیلان

◙  مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی

◙  انجمن دانشگاه صنعتی شریف

◙  مجله علمی، پژوهشی شریف

◙  موسسه انتشارات علمی

◙  خدمات آزمایشگاهی

◙  بنیاد شریف

◙  مرکز کارآفرینی

◙  مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته

◙  پارک فناوری پردیس

◙  شرکت تعاونی چند منظوره شریف

◙  دفتر دانشجویان بین‌الملل

Under Construction

انرژی برق شیمی  شیمی و نفت  صنایع علوم ریاضی عمران فیزیک کامپیوتر مدیریت و اقتصاد مکانیک مهندسی و علم مواد هوا فضا
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس mohseni [at] sharif.edu ارسال فرمایید
 دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

ictc - Google - Gmail    .    .    . StdEmail